PRETURI

Sedinta ILF Neurofeedback ( 40 minute ) – 75 RON

Sedinta Alfa Teta ( 30-60 minute ) – 75 RON

Sedinta Synchrony ( 15-30 minute ) – 75 RON

Evaluare periodica a performentei – 100 ron / client